Obligatielening 2024-2034

Renovatie Eekhout hal

Onze sportaccommodatie is de laatste jaren in meerdere fases grotendeels vernieuwd.
Bij de 1e fase stond de vernieuwing van de kleedkamers van de voetbal centraal. Deze zijn gesloopt en vervangen door nieuwe kleedkamers voor het gehele complex aangevuld met extra voorzieningen zoals materiaalberging, verzorgingsruimte en bestuur ruimtes.
Bij fase 2 stond de langgekoesterde wens van een tweede sporthal centraal. Met de realisatie hiervan kan de accommodatie de verenigingen en het WSKO/Andreashof beter faciliteren, aangevuld met de praktijk van Hofland van Geest.
In 2018 en 2020 hebben we de kleedkamers en het sanitair van de Eekhouthal gerenoveerd en de keukenfaciliteiten van de
van de kantine vernieuwd.

Nu wacht nog een laatste fase om ons sportcomplex weer volledig up-to-date te verklaren, namelijk de renovatie van de laagbouw. Dit omvat over meerdere maanden verspreid:
• Renovatie van de Eekhouthal.
• Realisatie bergingen t.b.v. sportmaterialen.
• Realisatie trainingsfaciliteiten t.b.v. krachttraining.
• Aanpassing toegankelijkheid ingang van kantine/sporthal(len).

Door middel van het uitschrijven van de obligatielening 2024-2034 wordt de realisatie van deze plannen op ons complex werkelijkheid. Maak jij het mede mogelijk?

De obligatielening is een initiatief van de Sportaccommodatie Quintus in afstemming met de ABN AMRO, SWS en Westland Partners. Bij vragen neemt u contact op met het bestuur van de Sportaccommodatie Quintus. We lichten het graag verder toe.

In hoofdlijnen enkele uitgangspunten:
• Benodigd: EUR 350.000
• Minimale inleg: EUR 2.500 in de vorm van een obligatielening
• Inschrijving: uiterlijk 1 augustus 2024
• Storting: 1 augustus 2024 -> Binnen 1 maand na bevestiging plaatsing
• Contractant: Stichting Beheer en Exploitatie Sportaccommodatie Quintus
• Aflossing: lineair in 10 jaar startend vanaf 1 augustus 2025 (kortom jaarlijks 1/10 aflossing!)
• Rente: 3% jaarlijks achteraf betaald over uitstaande saldo
• Volgorde toekenning: op inschrijving en storting van het saldo
• Mogelijkheid tot het schenken van rente en/of aflossing aan Quintus verenigingen
• Jaarlijkse update vanuit het bestuur aan de obligatiehouders omtrent ontwikkelingen op en rond het complex

Extra informatieavond op:
Dinsdag: 23 april
Inloop 19:30 uur
Start 20:00 uur
Locatie: Van der Knaap Corner

Deelname formulier Particulier

Deelname formulier Zakelijk

Voorwaarden obligatielening

Rekenvoorbeeld obligatielening

Onderhandse akte van schenking

Overeenkomst Belastingdienst periodieke gift

Het aanmeldformulier en eventuele bijlage(n) kunnen worden toegezonden naar:

Stichting Beheer en Exploitatie Sportaccommodatie Quintus
Postbus 181
2290 AD WATERINGEN
Of per mail:
info@sportaccommodatiequintus.nl