Obligatielening 2018-2026

Renovatie “laagbouw” sportaccommodatie

Onze sportaccommodatie is de laatste jaren in 2 fases grotendeels vernieuwd.
Bij de 1e fase stond de vernieuwing van de kleedkamers van de voetbal centraal. Deze zijn gesloopt en vervangen door nieuwe kleedkamers voor het gehele complex aangevuld met extra voorzieningen zoals materiaalberging, verzorgingsruimte en bestuur ruimtes.
Bij fase 2 stond de langgekoesterde wens van een tweede sporthal centraalt. Met de realisatie hiervan kan de accommodatie de verenigingen en het WSKO/Andreashof beter faciliteren, aangevuld met de praktijk van Hofland van Geest.

Nu wacht nog een laatste fase om ons sportcomplex weer volledig up-to-date te verklaren, namelijk de renovatie van de laagbouw. Dit omvat over meerdere jaren verspreid:
• Renovatie van de voorzieningen van de Eekhouthal, denk hierbij onder andere aan de kleedkamers en het sanitair.
• Aanpassing toegankelijkheid ingang van kantine/sporthal(len).
• Renovatie van de kantine en keukenfaciliteiten.

Door middel van het uitschrijven van de obligatielening 2018-2026 wordt de realisatie van deze plannen op ons complex werkelijkheid. Maak jij het mede mogelijk?

De obligatielening is een initiatief van de Sportaccommodatie Quintus in afstemming met de ABN AMRO, SWS en Westland Partners. Bij vragen neemt u contact op met het bestuur van de Sportaccommodatie Quintus. We lichten het graag verder toe.

In hoofdlijnen enkele uitgangspunten:
• Benodigd: EUR 250.000
• Minimale inleg: EUR 500 in de vorm van een obligatielening
• Inschrijving: uiterlijk 1 juli 2018 -> Verlengd tot 31 december 2018 
• Storting: 1 juli 2018 -> Binnen 1 maand na bevestiging plaatsing
• Contractant: Stichting Beheer en Exploitatie Sportaccommodatie Quintus
• Aflossing: lineair in 8 jaar startend vanaf 1 juli 2019
• Rente: 2% jaarlijks achteraf betaald over uitstaande saldo
• Volgorde toekenning: op inschrijving en storting van het saldo
• Mogelijkheid tot het schenken van rente en/of aflossing aan Quintus verenigingen.

Op woensdagavond 16 mei 2018 is er een informatieavond geweest met oog op de Quintus obligatielening. Tijdens deze avond is meer informatie gegeven over het doel en invulling van de extra financiële middelen voor de accommodatie. Daarnaast heeft Heulenaar en beursanalist Corné van Zeijl meer verteld over ins en outs van de obligatielening en beleggen in het algemeen.

Eind 2018 is de inschrijving gesloten en kunnen we trots mede delen dat in totaal 24 deelnemers een bedrag van € 135.000,- hebben ingelegd t.b.v. de obligatielening. Dankzij de deelname van hen en dit bedrag hebben wij de kleedkamer renovatie kunnen voltooien. We willen de deelnemers dan ook hartelijk bedanken voor hun vertrouwen in onze plannen en de obligatielening.

Deelname formulier

Rekenvoorbeeld obligatielening

Voorwaarden obligatielening

Onderhandse akte van schenking

Overeenkomst Belastingdienst periodieke gift

Het aanmeldformulier en eventuele bijlage(n) kunnen worden toegezonden naar:

Stichting Beheer en Exploitatie Sportaccommodatie Quintus
Postbus 181
2290 AD WATERINGEN