Realisatie fase 2

a de oplevering van fase 1 is er even gewacht tot het laatste bouwstof was neergedaald. In de herfst van 2014 is er door het bestuur wederom een bouwteam gevormd om gezamenlijk de mogelijkheden van de realisatie van een tweede permanente sporthal te onderzoeken.

Bij dit plan stonden niet alleen de wensen en behoefte van de eigen verenigingen centraal maar ook deze van nieuwe gebruikers van het complex. Tijdens de verkenning bleek namelijk dat het Andreashof maar ook Hofland Van Geest gebruik wilden gaan maken van het complex wanneer daar kans voor was. Door hier op te anticiperen en de plannen aan te passen ontstond de ultieme kans om het sportcomplex naar de toekomst breder in te zetten door naast sport ook onderwijs en medische ondersteuning te faciliteren. Uiteindelijk is onderstaand ontwerp van Wubben.Chan architecten als de basis gaan gelden van het plan.

In de zomer van 2015 werd door de familie Eekhout die al meerdere generaties bij bouw en onderhoud van het complex betrokken zijn de eerste paal geslagen en kon definitief gestart worden.

 

Na een voorspoedige bouwperiode kon ook nu weer tijdens het Vetheuls feest de nieuwbouw officieel geopend worden. Dit keer kond het feest zelfs in de nieuwe hal zelf gehouden worden, zodat iedereen direct kon aanschouwen wat dankzij de inzet van vele vrijwilligers, de bijdrage van vele sponsoren en het werk van de betrokken bedrijven gerealiseerd was op het complex.