Nieuwbouw Quintus weer een stapje verder

Na de sloop van de bestaande kleedkamers is bouwbedrijf Eekhout na de bouwvak gestart met de werkzaamheden
t.b.v. de nieuwbouw. Afgelopen donderdag is de gunning van de nieuwbouw geformaliseerd door ondertekening
van de aanneemovereenkomst tussen Stichting Beheer en Exploitatie Sportaccommodatie Quintus en bouwbedrijf Eekhout.

 

Met dit heugelijk feit is weer een belangrijke stap gezet richting de nieuwbouw op het sportcomplex van Quintus.
Naast de vernieuwing van de kleedruimtes voor de voetbal zal er op de 1e verdieping een ruime multifunctionele
ruimte voor de handbal van Quintus worden gerealiseerd. Als alles volgens planning verloopt, zal Quintus begin 2014
beschikken over een prachtige vernieuwing van de sportaccommodatie, waar de leden weer jaren lang met plezier
gebruik van kunnen maken!