Officiële handeling start nieuwbouw van sportvereniging Quintus

De nieuwbouw is een feit! Op vrijdag 4 oktober 2013 om 16:00 uur zal op sportvereniging Quintus symbolisch de eerste vloerplaat worden gelegd als start van de vernieuwing van Quintus. Quintus wil deze mijlpaal op een feestelijke wijze laten plaatsvinden in het bijzijn van het bestuur, leden, de jeugd, dorpsgenoten, de pers en de wethouder Sport.

 

Voorafgaand aan de officiële handeling is er een ontvangst in de sportkantine, waarna de ceremoniemeester iedereen welkom heet. Buiten zal gezamenlijk met de wethouder Sport, Bestuur Stichting Quintus, de verenigingsbesturen en een groot aantal jeugdleden de eerste vloerplaat geplaatst worden. Gevolgd door een officieel woord van een aantal betrokkenen in de kantine over deze belangrijke mijlpaal Er zal afgesloten worden met een hapje en een drankje, waarbij we met elkaar zullen proosten op de nieuwbouw!

 

Graag nodigen wij u uit om bij dit officiële moment aanwezig te zijn en gezamenlijk te proosten op een sportieve toekomst met de nieuwbouw als startsein.

 

Het programma zal als volgt zijn:

14:45 uur Ontvangst met koffie en thee
15:15 uur Welkomstwoord namens bestuur Stichting Quintus
15:35 uur Verplaatsen naar de bouwplaats
16:00 uur Plaatsen van vloerplaat door bestuur, aannemer, wethouder
16:30 uur Bestuur Stichting Quintus in kader van nieuwbouw en Quintus algemeen
16:45 uur Wethouder Sport aan het woord
17:00 uur Afsluitend woord Bestuur Stichting Quintus
17:05 uur Hapje en drankje in de kantine

Nieuwbouw Quintus weer een stapje verder

Na de sloop van de bestaande kleedkamers is bouwbedrijf Eekhout na de bouwvak gestart met de werkzaamheden
t.b.v. de nieuwbouw. Afgelopen donderdag is de gunning van de nieuwbouw geformaliseerd door ondertekening
van de aanneemovereenkomst tussen Stichting Beheer en Exploitatie Sportaccommodatie Quintus en bouwbedrijf Eekhout.

 

Met dit heugelijk feit is weer een belangrijke stap gezet richting de nieuwbouw op het sportcomplex van Quintus.
Naast de vernieuwing van de kleedruimtes voor de voetbal zal er op de 1e verdieping een ruime multifunctionele
ruimte voor de handbal van Quintus worden gerealiseerd. Als alles volgens planning verloopt, zal Quintus begin 2014
beschikken over een prachtige vernieuwing van de sportaccommodatie, waar de leden weer jaren lang met plezier
gebruik van kunnen maken!